Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie oferuje usługę księgowości dla fundacji. Nasze biuro szczyci się ponad 25 letnią rodzinna tradycją w dziedzinie rachunkowości i finansów. W ramach usługi:

  • Prowadzimy księgowość dla stowarzyszeń
  • Rozliczamy zapisy w kasie
  • Rozliczamy zapisy na rachunkach bankowych
  • Pomagamy założyć i prowadzić stowarzyszenia
  • Przygotowujemy sprawozdania finansowe stowarzyszenia.

Pełna oferta biura rachunkowego dla stowarzyszenia w Częstochowie  – https://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/biuro-rachunkowe-dla-stowarzyszen-fundacji-czestochowie/

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą zapraszamy do kontaktu tel. 500 231 265

Poniżej zamieszczamy praktyczne informacje związane z prowadzeniem księgowości dla stowarzyszenia

Czy wszystkie stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość

Stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane musi prowadzić księgowość nawet wówczas, gdy jedynym przychodem stowarzyszenia są składki członkowskie. Celem prowadzenia rachunkowości dla fundacji jest uzyskanie prawdziwego obrazu działalności i finansów fundacji.

Stowarzyszenie może prowadzić księgowość w formie pełnej lub uproszczonej księgowości.

Kiedy stowarzyszenie sporządza sprawozdanie

 

Stowarzyszenia sporządzają sprawozdanie w każdym roku. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia obejmuje:  bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia składa się do urzędu skarbowego i KRS.

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

 

 

Portal poświęcony stowarzyszeniom http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2142006.html