Cennik księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Cennik usług księgowych świadczonych dla spółek z o.o.

Poniżej szczegółowy cennik księgowości dla spółek z o.o.

Cennik księgowań dla spółki z o.o.

Cennik księgowości dla sp. z o.o. zależy od ilości dokumentów. Poniżej podano ceny:
• 299 zł do 5 dokumentów
• 462 zł do 10 dokumentów
• 583 zł do 20 dokumentów
• 832 zł do 40 dokumentów
• 990 zł do 70 dokumentów

Cennik kadrowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

• obsługa pracownika w zakresie ZUS zatrudnionego na umowę o pracę to 40 zł/miesięcznie
• obsługa pracownika w zakresie ZUS zatrudnionego na umowę zlecenie to 40 zł/miesięcznie
• zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS to 60 zł od osoby
• pozycja na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym za przelew wynagrodzenia jest liczona jako 50% dokumentu.
• przygotowanie umowy o pracę / zlecenie – 60 zł
• sporządzenie listy płac – 90 zł

Wycena dokumentów sprzedaży

każdy zaksięgowany dokument jako jeden (faktury, rachunki, faktury wielostronicowe, faktury zaliczki, faktury korekty, noty księgowe, noty odsetkowe, faktury rozliczeniowe, raport miesięczny z kasy fiskalnej (pomijając raporty dobowe), dowody wewnętrzne, itp.
Każdy taki dokument liczony jest jako jeden bez względu na ilość stron i pozycji jakie znajdują się na dokumencie.

Wycena dokumentów kosztowych

Jak liczone są dokumenty kosztowe? Każdy zaksięgowany dokument jako jeden (faktury, faktury wielostronicowe rachunki, faktury zaliczki, faktury korekty, noty księgowe, noty odsetkowe, faktury rozliczeniowe, itp. pomijając fakturę proformę). Każdy z wyżej wymienionych dokumentów liczony jest jako jeden bez względu na ilość stron i pozycji jakie znajdują się na dokumencie.

Księgowanie wyciągów bankowych – cena dla spółki z o.o.

Każdą pozycję wyciągu bankowego podlegającą księgowaniu traktujemy jako 50% dokumentu czyli 2 pozycje z WB to jeden dokument. Obsługa każdego kolejnego wyciągu bankowego ponad 1 szt. w miesiącu- 50 zł / miesięcznie.

Cennik księgowania raportu kasowego

Każdą pozycję raportu kasowego podlegającą księgowaniu liczymy jako 50% dokumentu czyli 2 pozycje z raportu kasowego to jeden dokument. Obsługa każdego kolejnego raportu kasowego ponad 1 szt. w miesiącu- 50 zł / miesięcznie.

Ile kosztuje sporządzenie sprawozdania finansowego oraz pozostałe usługi w spółce z o.o.?

• 900 zł  sprawozdanie finansowe
• przygotowanie zaświadczeń i dodatkowych dokumentów – 100 zł
• przygotowanie sprawozdania wynikającego z obowiązku sprawozdawczego GUS do 100 zł brutto za każde sprawozdanie.
Podane ceny mają charakter orientacyjny. Podane ceny brutto.

Rozliczanie spółek dokonujących eksportu, importu, WDT

Cena ustalana jest indywidualnie

Dowiedź się więcej na temat oferty księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością https://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/ksiegowosc-malej-spolki-z-o-o/

Chcesz założyć spółkę z o.o. ale nie wiesz jak to zrobić? Odwiedź koniecznie nasz poradnik na temat zakładania spółek