Cennik księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Cennik usług księgowych świadczonych dla spółek z o.o.

Poniżej szczegółowy cennik księgowości dla spółek z o.o.

Cennik księgowań dla spółki z o.o.

Cennik księgowości dla sp. z o.o. zależy od ilości dokumentów. Poniżej podano ceny:
• 430 zł do 5 dokumentów
• 580 zł do 10 dokumentów
• 690 zł do 20 dokumentów
• 932 zł do 40 dokumentów
• 1 090zł do 70 dokumentów, każdy dokument powyżej 70 dokumentów – 6 zł.

promocyjny cennik dla spółek o miesięcznych przychodach ze sprzedaży lub miesięcznych wydatkach do 60 000 zł świadczących działalność usługową.

Cennik kadrowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

• obsługa w zakresie ZUS – 90 zł/miesięcznie
• zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS to 90 zł od osoby
• pozycja na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym za przelew wynagrodzenia jest liczona jako 50% dokumentu.
• przygotowanie umowy o pracę / zlecenie itp… – 100 zł
• sporządzenie listy płac – 120 zł

Wycena dokumentów sprzedaży

każdy zaksięgowany dokument jako jeden (faktury, rachunki, faktury wielostronicowe, faktury zaliczki, faktury korekty, noty księgowe, noty odsetkowe, faktury rozliczeniowe, raport miesięczny z kasy fiskalnej (pomijając raporty dobowe), dowody wewnętrzne, itp.
Każdy taki dokument liczony jest jako jeden bez względu na ilość stron i pozycji jakie znajdują się na dokumencie.

Wycena dokumentów kosztowych

Jak liczone są dokumenty kosztowe? Każdy zaksięgowany dokument jako jeden (faktury, faktury wielostronicowe rachunki, faktury zaliczki, faktury korekty, noty księgowe, noty odsetkowe, faktury rozliczeniowe, itp. pomijając fakturę proformę). Każdy z wyżej wymienionych dokumentów liczony jest jako jeden bez względu na ilość stron i pozycji jakie znajdują się na dokumencie.

Księgowanie wyciągów bankowych – cena dla spółki z o.o.

Każdą pozycję wyciągu bankowego podlegającą księgowaniu traktujemy jako 50% dokumentu czyli 2 pozycje z WB to jeden dokument. Obsługa każdego kolejnego wyciągu bankowego ponad 1 szt. w miesiącu- 100 zł / miesięcznie.

Cennik księgowania raportu kasowego

Każdą pozycję raportu kasowego podlegającą księgowaniu liczymy jako 50% dokumentu czyli 2 pozycje z raportu kasowego to jeden dokument. Obsługa każdego kolejnego raportu kasowego ponad 1 szt. w miesiącu- 50 zł / miesięcznie.

Ile kosztuje sporządzenie sprawozdania finansowego oraz pozostałe usługi w spółce z o.o.?

• 1 500 zł  sprawozdanie finansowe, CIT – 200 zł
• przygotowanie zaświadczeń i dodatkowych dokumentów – 100 zł
• przygotowanie sprawozdania wynikającego z obowiązku sprawozdawczego GUS do 200 zł za każde sprawozdanie.
Podane ceny mają charakter orientacyjny. Podane ceny są do zapłaty.

Rozliczanie spółek dokonujących eksportu, importu, WDT

  • obsługa eksportu, importu – 800 zł / miesięcznie
  • obsługa WDT – 400 zł / miesięcznie
  • rozliczanie różnic kursowych – 400 zł miesięcznie

Dowiedź się więcej na temat oferty księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością https://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/ksiegowosc-malej-spolki-z-o-o/

Chcesz założyć spółkę z o.o. ale nie wiesz jak to zrobić? Odwiedź koniecznie nasz poradnik na temat zakładania spółek