Czy zamiana jednej kryptowaluty na inną powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Księgowość kryptowalut – biuro rachunkowe

Profesjonalny obrót kryptowalutami m.in. ETH, Bitcoin   staje się coraz bardziej popularny a księgowość kryptowalut ma coraz większe znaczenie. Działalnością tą zajmują się przedsiębiorcy. Obrót m.in. Bitcoin rodzi wiele wątpliwości w prawie podatkowym.

Zamiana jednej kryptowaluty na inną a obowiązek podatkowy

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazała się interpretacja indywidualna związana z powstaniem obowiązku podatkowego w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na inną. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą dokonuje wydobycia (mining) i obrotu kryptowalutami (m.in. ETH, Bitcoin)  zadał pytanie:

Czy w momencie zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy stanowisko podatnika w zakresie zamiany kryptowalut było prawidłowe?

 

Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy nie powstaje. Stanowisko podatnika zostało uznane za nieprawidłowe.

W interpretacji możemy przeczytać:

„zamiana, to w efekcie forma zbycia jednej rzeczy (w tym prawa majątkowego), a w zamian – nabycia własności drugiej rzeczy. Istotą umowy zamiany jest zatem wymiana dóbr. Nie zmienia to jednak faktu, że zamieniane rzeczy/prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić (np. w przypadku zamiany Bitcoin na Ether na giełdzie Kryptowalut – giełda ta określa wartości, zarówno Bitocin, jak i Ether wyrażone w walucie tradycyjnej). A zatem także w przypadku, gdy w dokonywanej transakcji nie występuje element tradycyjnej waluty, a jedynie zachodzi zamiana jednej Kryptowaluty na drugą – po stronie Wnioskodawczyni powstaje przychód.”

 

Sprawdź usługę księgowości kryptowalut dla firm

 

Pełna treść interpretacji indywidualnej dostępna poniżej:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=522259&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Księgowość dla firm obracającycyh kryptowalutami

Biuro Rachunkowe – księgowość kryptowalut