Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

 

Niniejszy artykuł  odpowiada na pytanie jak prowadzić księgowość dla fundacji? Omawia podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości dla fundacji.  Zapraszam do lektury.

Czy prowadzanie księgowości jest obowiązkowe dla każdej fundacji?

Każda fundacja jest z mocy prawa zobligowana do prowadzenia księgowości. Księgowość w fundacji prowadzi się po to, by można było uzyskać czytelny obraz jej finansów.

W jakiej formie powinna być prowadzona księgowość dla fundacji?

Często osoby zarządzające fundacją zadają pytanie jak prowadzić księgowość fundacji?  Każda fundacja jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. W księgowości prowadzonej dla fundacji występuje więc: księga handlowa, plan kont i polityka rachunkowości. Fundacje sporządzają sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku wyników, sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej.

Jaka ustawa reguluje obszar rachunkowości dla fundacji?

Prowadząc rachunkowość dla fundacji należy posługiwać się przede wszystkim ustawą o rachunkowości.

 

Czy fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej musi również prowadzić księgowość?

Tak, Fundacja musi prowadzić księgowość niezależnie od tego czy  prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

O czym należy pamiętać prowadząc księgowość dla fundacji?

 

Fundacje OPP dobrze jeśli wyodrębnią informację dotyczące 1%. Jeśli fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną to warto wyodrębnić je oddzielnie w księgach rachunkowych.

Autor: Bartłomiej Kukuła właściciel Biura Rachunkowego. Sprawdź ofertę prowadzenia księgowości dla fundacji.