Jak założyć firmę w Częstochowie?

Jak założyć firmę w Częstochowie?

Jak założyć firmę w Częstochowie? to pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy na początku swojej drogi w biznesie. Założenie firmy nie jest skomplikowane. Wszystko można zrobić przez Internet bez większych formalności.

 

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Istnieje ogólnie 5 sposobów:

  1. Poprzez logowanie do CEIDG (www.firma.gov.pl) należy sporządzić wniosek on-line i przesłać podpisany elektronicznie.
  2. Wniosek może być przygotowany on-line. Zapisujemy  jego numer referencyjny i składamy w Urzędzie Miasta.
  3. Można wypełnić wniosek papierowo. Urząd dokona przekształcenia wniosku  na format elektroniczny.
  4. Wniosek można podpisać u notariusza i przesłać go do urzędu.
  5. Można też zlecić zarejestrowanie firmy biuru rachunkowemu.
Jak założyć firmę w Częstochowie?
Jak założyć firmę w Częstochowie?

[caldera_form id=”CF5930607d42ab5″]

Wniosek musi zawierać dane przedsiębiorcy, nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj. Do określenia rodzaju działalności wykorzystuje się  Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi automatycznie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i ZUS. Jeśli chcemy zgłosić jakąś zmianę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej to robimy to dokładnie tym samym wnioskiem.

System CEIDG niezwłocznie informuje nas o tym, że wniosek został złożony niepoprawnie.

Do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest potrzebna pieczątka.

 Gdzie założyć firmę w Częstochowie?

Działalność gospodarczą w Częstochowie zakłada się w:

Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

http://www.czestochowa.pl

http://www.e.czestochowa.pl

Jakie są opłaty za złożenie wniosku gdy zakładamy działalność gospodarczą?

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat