Biuro rachunkowe w Częstochowie

Biuro rachunkowe  w Częstochowie

Nasze biuro rachunkowe w Częstochowie oferuje usługę księgowości dla firm, spółek, fundacji i stowarzyszeń. Posiadamy ponad  25 letnią rodzinną tradycję w dziedzinie rachunkowości i finansów a także prestiżowy certyfikat Ministra Finansów.  W usług biuro rachunkowe w Częstochowie prowadzi:

 • Pełną księgowość,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt,
 • JPK,
 • Deklaracje podatkowe i inne

Pełna oferta cenowa  http://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/cennik-biura-rachunkowego/

 

Biuro Rachunkowe w Częstochowie – Opieka Certyfikowanego księgowego

Nasi klienci korzystają z opieki, porad certyfikowanego księgowego. Księgowość prowadzona jest  przez doświadczonego, certyfikowanego księgowego. Z księgowym można się  spotkać w biurze w Częstochowie a także porozmawiać przez telefon.

 

Praktyczne informacje związane z księgowością

Poniżej zamieszczamy praktyczne strony internetowe, pomocne w prowadzeniu księgowości:

 

Serwis z interpretacjami przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji – http://sip.mf.gov.pl/

 

W imieniu Ministra Finansów wydawane są Interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Każdy zainteresowany może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wystąpić o interpretację w przypadku wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

 

Serwis z ostatnimi zmianami przepisów podatkowych – http://www.przepisy.gofin.pl/

 

 

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie oferuje usługę księgowości dla fundacji. Nasze biuro szczyci się ponad 25 letnią rodzinna tradycją w dziedzinie rachunkowości i finansów. W ramach usługi:

 • Prowadzimy księgowość dla stowarzyszeń
 • Rozliczamy zapisy w kasie
 • Rozliczamy zapisy na rachunkach bankowych
 • Pomagamy założyć i prowadzić stowarzyszenia
 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe stowarzyszenia.

Pełna oferta biura rachunkowego dla stowarzyszenia w Częstochowie  – http://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/biuro-rachunkowe-dla-stowarzyszen-fundacji-czestochowie/

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą zapraszamy do kontaktu tel. 500 231 265

Poniżej zamieszczamy praktyczne informacje związane z prowadzeniem księgowości dla stowarzyszenia

Czy wszystkie stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość

Stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane musi prowadzić księgowość nawet wówczas, gdy jedynym przychodem stowarzyszenia są składki członkowskie. Celem prowadzenia rachunkowości dla fundacji jest uzyskanie prawdziwego obrazu działalności i finansów fundacji.

Stowarzyszenie może prowadzić księgowość w formie pełnej lub uproszczonej księgowości.

Kiedy stowarzyszenie sporządza sprawozdanie

 

Stowarzyszenia sporządzają sprawozdanie w każdym roku. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia obejmuje:  bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia składa się do urzędu skarbowego i KRS.

Biuro rachunkowe dla stowarzyszeń w Częstochowie

 

 

Portal poświęcony stowarzyszeniom http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2142006.html

Biuro rachunkowe dla fundacji w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla fundacji w Częstochowie

Biuro rachunkowe dla fundacji w Częstochowie oferuje usługę księgowości dla fundacji. Nasze biuro szczyci się ponad 25 letnią rodzinna tradycją w dziedzinie rachunkowości i finansów. W ramach usługi:

 • Prowadzimy księgowość dla fundacji
 • Rozliczamy zapisy w kasie
 • Rozliczamy zapisy na rachunkach bankowych
 • Pomagamy założyć i prowadzić fundacje
 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe fundacji.

Pełna oferta biura rachunkowego dla fundacji w Częstochowie  – http://www.bartlomiejkukula.pl/index.php/biuro-rachunkowe-dla-stowarzyszen-fundacji-czestochowie/

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą zapraszamy do kontaktu tel. 500 231 265

Poniżej zamieszczamy praktyczne informacje związane z prowadzeniem księgowości dla fundacji

Czy wszystkie fundacje muszą prowadzić księgowość

Każda fundacja, która została zarejestrowana musi prowadzić księgowość nawet wówczas, gdy jedynym przychodem fundacji są składki członkowskie. Celem prowadzenia rachunkowości dla fundacji jest uzyskanie prawdziwego obrazu działalności i finansów fundacji.

Fundacja może prowadzić księgowość w formie pełnej lub uproszczonej księgowości.

Kiedy fundacja sporządza sprawozdanie

 

Fundacje sporządzają sprawozdanie w każdym roku. Sprawozdanie fundacji składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe fundacji składa się do urzędu skarbowego i KRS.

 

Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny sporządzić sprawozdanie finansowe

Biuro rachunkowe dla fundacji w Częstochowie

Portal poświęcony fundacjom http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2142006.html

 

Czy zamiana jednej kryptowaluty na inną powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Księgowość kryptowalut – biuro rachunkowe

Profesjonalny obrót kryptowalutami m.in. ETH, Bitcoin   staje się coraz bardziej popularny a księgowość kryptowalut ma coraz większe znaczenie. Działalnością tą zajmują się przedsiębiorcy. Obrót m.in. Bitcoin rodzi wiele wątpliwości w prawie podatkowym.

Zamiana jednej kryptowaluty na inną a obowiązek podatkowy

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazała się interpretacja indywidualna związana z powstaniem obowiązku podatkowego w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na inną. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą dokonuje wydobycia (mining) i obrotu kryptowalutami (m.in. ETH, Bitcoin)  zadał pytanie:

Czy w momencie zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy stanowisko podatnika w zakresie zamiany kryptowalut było prawidłowe?

 

Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy nie powstaje. Stanowisko podatnika zostało uznane za nieprawidłowe.

W interpretacji możemy przeczytać:

„zamiana, to w efekcie forma zbycia jednej rzeczy (w tym prawa majątkowego), a w zamian – nabycia własności drugiej rzeczy. Istotą umowy zamiany jest zatem wymiana dóbr. Nie zmienia to jednak faktu, że zamieniane rzeczy/prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić (np. w przypadku zamiany Bitcoin na Ether na giełdzie Kryptowalut – giełda ta określa wartości, zarówno Bitocin, jak i Ether wyrażone w walucie tradycyjnej). A zatem także w przypadku, gdy w dokonywanej transakcji nie występuje element tradycyjnej waluty, a jedynie zachodzi zamiana jednej Kryptowaluty na drugą – po stronie Wnioskodawczyni powstaje przychód.”

 

Sprawdź usługę księgowości kryptowalut dla firm

 

Pełna treść interpretacji indywidualnej dostępna poniżej:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=522259&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Księgowość dla firm obracającycyh kryptowalutami

Biuro Rachunkowe – księgowość kryptowalut

Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

Jak prowadzić księgowość dla fundacji?

 

Niniejszy artykuł  odpowiada na pytanie jak prowadzić księgowość dla fundacji? Omawia podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości dla fundacji.  Zapraszam do lektury.

Czy prowadzanie księgowości jest obowiązkowe dla każdej fundacji?

Każda fundacja jest z mocy prawa zobligowana do prowadzenia księgowości. Księgowość w fundacji prowadzi się po to, by można było uzyskać czytelny obraz jej finansów.

W jakiej formie powinna być prowadzona księgowość dla fundacji?

Często osoby zarządzające fundacją zadają pytanie jak prowadzić księgowość fundacji?  Każda fundacja jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. W księgowości prowadzonej dla fundacji występuje więc: księga handlowa, plan kont i polityka rachunkowości. Fundacje sporządzają sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku wyników, sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej.

Jaka ustawa reguluje obszar rachunkowości dla fundacji?

Prowadząc rachunkowość dla fundacji należy posługiwać się przede wszystkim ustawą o rachunkowości.

 

Czy fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej musi również prowadzić księgowość?

Tak, Fundacja musi prowadzić księgowość niezależnie od tego czy  prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

O czym należy pamiętać prowadząc księgowość dla fundacji?

 

Fundacje OPP dobrze jeśli wyodrębnią informację dotyczące 1%. Jeśli fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną to warto wyodrębnić je oddzielnie w księgach rachunkowych.

Autor: Bartłomiej Kukuła właściciel Biura Rachunkowego. Sprawdź ofertę prowadzenia księgowości dla fundacji.

Jak założyć firmę w Częstochowie?

Jak założyć firmę w Częstochowie?

Jak założyć firmę w Częstochowie? to pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy na początku swojej drogi w biznesie. Założenie firmy nie jest skomplikowane. Wszystko można zrobić przez Internet bez większych formalności.

 

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Istnieje ogólnie 5 sposobów:

 1. Poprzez logowanie do CEIDG (www.firma.gov.pl) należy sporządzić wniosek on-line i przesłać podpisany elektronicznie.
 2. Wniosek może być przygotowany on-line. Zapisujemy  jego numer referencyjny i składamy w Urzędzie Miasta.
 3. Można wypełnić wniosek papierowo. Urząd dokona przekształcenia wniosku  na format elektroniczny.
 4. Wniosek można podpisać u notariusza i przesłać go do urzędu.
 5. Można też zlecić zarejestrowanie firmy biuru rachunkowemu.
Jak założyć firmę w Częstochowie?
Jak założyć firmę w Częstochowie?
Form could not be loaded. Contact the site administrator.

Wniosek musi zawierać dane przedsiębiorcy, nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj. Do określenia rodzaju działalności wykorzystuje się  Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi automatycznie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i ZUS. Jeśli chcemy zgłosić jakąś zmianę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej to robimy to dokładnie tym samym wnioskiem.

System CEIDG niezwłocznie informuje nas o tym, że wniosek został złożony niepoprawnie.

Do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest potrzebna pieczątka.

 Gdzie założyć firmę w Częstochowie?

Działalność gospodarczą w Częstochowie zakłada się w:

Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

http://www.czestochowa.pl

http://www.e.czestochowa.pl

Jakie są opłaty za złożenie wniosku gdy zakładamy działalność gospodarczą?

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat

Ile kosztuje księgowość w Częstochowie? Sprawdź od czego zależy cena księgowości!

Od czego zależy to ile kosztuje księgowość?

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zastanawiają się ile kosztuje księgowość w Częstochowie. Na rynku występują duże rozbieżności cenowe. Czasami t

a sama usługa księgowa jest różnie wyceniana przez różne biura księgowe w Częstochowie.  Postaramy się odpowiedzieć od czego zależy księgowość i jakie są ceny w Częstochowie. Jak odróżnić  księgowość w dobrej cenie i w dobrej jakości od oferty księgowości podejrzanie taniej.

Dlaczego występują różnice w cenie księgowości w Częstochowie?

W pierwszej kolejności omówimy najbardziej oczywiste czynniki kształtujące cenę księgowości. Czynnikami, które najbardziej wpływają na  cenę księgowości  będą: to jak opodatkowane są przychody, forma księgowości, ilość zatrudnianych pracowników, czy podmiot jest czynnym płatnikiem VAT. Ta tematyka z pewnością zostanie omówiona w czasie spotkania z przedstawicielami biura rachunkowego.

Ile kosztuje księgowość w Częstochowie

Wpływ sposobu opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

Najczęściej spotyka się opodatkowanie  na zasadach ogólnych lub zgodnie z podatkiem liniowym. Księgowane są wówczas zarówno przychody jak i koszty podmiotu gospodarczego. Ten rodzaj księgowości będzie droższy od ryczałtu.  A jak wygląda kwestia pełnych ksiąg rachunkowych? Prowadzenie pełnej księgowości zajmuje najwięcej czasu.  Pełna księgowość wiąże się także z koniecznością zakupu specjalneg programu księgowego (taki program jest droższy od programu do prowadzenia książki przychodów i rozchodów).  Wyższe mogą być także koszty obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego. Wszystkie wyżej wymienione kwestie wpływają na na to ile kosztuje księgowość w ogóle a nie tylko w Częstochowie.

To ile kosztuje księgowość w Częstochowie zależeć może od rodzaju dokumentów

Ważnym elementem wyceny księgowości jest to jakiego rodzaju transakcji dokonuje podatnik. Prawidłowe, zgodne z prawem ujęcie jednej skomplikowanej transakcji może być znacznie bardziej czasochłonne od zaksięgowania dużej ilości typowych transakcji. Przykładami tego typu transakcji mogą być te związane z importem i exportem, a także wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów.

Księgowość w Częstochowie za złotówkę

Na pytanie ile kosztuje księgowość w Częstochowie odpowiedzieć można, że już 1 od zł. W sieci spotkać można biura rachunkowe, które oferują księgowość za złotówkę. To rodzaj promocji, które może stosować biuro księgowe. Dlaczego koszt księgowości może wynosić 1 zł i dlaczego to się komuś opłaca? Często związane jest to z czasem na jaki podpisywana jest umowa. Istnieją oferty, które zobowiązują klienta na zawarcie umowy na okres 2 lat. Koszt księgowości za 1 zł dotyczy kilku pierwszych miesięcy.  Wcześniejsze zakończenie umowy z biurem księgowym wiąże z wysokimi karami umownymi. Na rynku spotyka się duże sieciowe biura internetowe. Klient wysyła dokumenty online. Niestety nie ma możliwości by spotkać się i porozmawiać z księgowym czy z księgową. Sama forma wysyłania dokumentów jest bardzo wygodna. Spotyka się duże ogólnopolskie firmy zatrudniające wielu księgowych i obsługujące tysiące firm. Z drugiej strony występują niewielkie rodzinne firmy, które gwarantują rzetelność swoich usług własnym nazwiskiem i długo wypracowywaną renomą. Masowe biura internetowe mogą być tańsze od tych biur mniejszych.

Na rynku spotyka się duże serwisy Internetowe oferujące abonamenty. Przedsiębiorca w ramach abonamentu sam wprowadza swoje dokumenty. Jest to sytuacja, w której to przedsiębiorca odpowiada za to jak prowadzi księgowość.  Platforma internetowa udostępnia jedynie program do księgowania. Często cena usługi jest wyższa od najtańszego programu do prowadzenia księgowości. Niską cenę mogą zaproponować także lokalne ale bardzo duże biura rachunkowe. Jest to możliwe dzięki efektowi skali.  Takie biura księgowe obsługując setki klientów mają możliwość obniżenia swoich kosztów. Z drugiej strony obsługiwanie dużej ilości podmiotów może kolidować z indywidualnym wsparciem przedsiębiorcy.

Ile kosztuje księgowość w Częstochowie?

W przypadku firm, które rozliczają się na zasadach ryczałtu minimalna cena za miesięczną obsługę księgową wynosi około 74 do 100 zł netto. W przypadku małych firm prowadzących książkę przychodów i rozchodów ceny zaczynają się od około 100 zł. Najwięcej kosztuje prowadzenie pełnej księgowości. Minimalna cena to  300 zł netto.

Sprawdź listę certyfikowanych księgowych